Litt historikk fra veilaget

Frem til 1990 var vedlikehold av veiene utført av grunneierne. På årsmøte i 1990 ble det vedtatt å velge et interimsstyre som fikk som mandat:

  1. Nytt styre pålegges at valgte revisorer gjennomgår regnskapene på nytt 
    (perioden 1982 – 1989).
  2. Årsmøte pålegger valgt interimsstyre å utarbeide forslag til vedtekter.
  3. Det nye styret pålegges å utarbeide virksomhetsplan for perioden 1990 – 1991.
  4. Interimsstyret innkaller til årsmøte, berammet til 30. 03. 1991.


Til å sitte i interimsstyre ble valgt:
 
Formann: Einar Skei, Fra hytteeierne
Styremedlem: Henning Skogseth, Fra grunneierne
Sekretær: Bjørn Karlsen, Fra grunneierne
Kasserer: Reidar Mathisen, Fra hytteeierne

Foruten å følge opp pålegge fra årsmøte, satte interimsstyret som målsetting å legge grunnlaget for et fremtidig godt samarbeide mellom fastboende og hytteeierne, og arbeide mot felles mål – en andelsvei med rimelig bra vedlikehold.


ØKONOMI

Regnskap for perioden 1882 – 1889 ble av interimsstyret og revisorene gjennomgått på nytt etter krav på årsmøte 2090. Dette for å få en objektiv regnskapsteknisk vurdering, og har her benyttet konsulenthjelp.
Det ble da avdekket feilposteringer i forhold til kontantkasse, men det ble ikke avdekket misbruk til egen fordel. Kontantkasse ble da avviklet.
Regnskap har blitt ført av Kreditkassen, en tjeneste som koster kr. 1.770,- årlig. Avtalen ble sagt opp, og veilaget valgte å føre regnskap selv med valgt regnskapsfører.
Ved oppstart vedtok årsmøte å kreve inn tilknytningsavgift på kr. 400,-. Beløpet har gjennom årene blitt oppjuster i takt med markedspriser og fastsettes av årsmøte.
Likeledes ble det vedtatt en årsavgift til vedlikehold på kr. 300,- som justeres ut fra kostnad for vedlikehold.  Det ble vedtatt et purregebyr på kr. 50,- for ikke å ha betalt innen betalingsfrist.


ÅRSMØTER

Fra starten ble det holdt årsmøte hvert år, men dette ble endret i 2002 p.g.a. få saker. I stedet ble det vedtatt å avholde årsmøte annethvert år (partallsår). 

Levert av  
mangadexmangadex