Informasjon fra veilaget

Her vil du finne informasjon ang driften, møteinnkallelser etc i veilaget.


Årsmøte i veilaget
Årsmøte i veilaget blir lørdag 28.05.22 kl 12.00, Sted: Vårtun
SKV Innkalling til årsmøte_2024.pdf


Årsmøte i veilaget
Årsmøte i veilaget blir lørdag 28.05.22 kl 12.00, Sted: Vårtun
Innkalling årsmøte


Veiarbeide

Dersom været er på vår side, blir det satt opp autovern øverst  i Julianbakken 4.6.2020. Veien kan bli sperret av gravemaskin en kort periode.

Uke 24 starter arbeide på veien fra Kvernvikskaret ned til Kvernvika. Veien blir stengt i perioder på dagtid.


Årsmøte i veilaget
Årsmøte i veilaget blir lørdag 23.05.20 kl 12.00, Sted: Vårtun
Saker som skal behandles på årsmøte må være levert styre senest 23.04.20


Det er dugnad ved flytebrygga lørdag 1.juni 2019.

Veien blir stengt under jobben og omkjøring over parkeringsplassen er merket.
El-kabel skal legges i vannrør og graves ned i veien
Jobben skal være ferdig på lørdag
Veien til bekken ved Stamnes
Da har vi lagt ned ny drensrør og rør fra grøfta i veikrysset ved Stamnes og ny kumme. Vi planlegger å grave opp veien mandag 6. mai. Da kan veien bli stengt en periode.


TJENESTEAVTALE
Gårdbruker Torleif Stamnes har siden 1990 hatt avtale med veilaget om vedlikehold av veiene sommer og vinter. Avtalen ble ikke fornyet i 2017 da TS ikke ønsket å fortsette. Ny avtale ble inngått med Bjørn Karlsen frem til årsmøte 2020.

Levert av  
mangadexmangadex